Felç Tedavisi

Cerebral Palsy (CP) Rehabilitasyonu
Multiple Skleroz (MS) Rehabilitasyonu
Bel ve Boyun Fıtıklarında Fizik Tedavi
Ortopedik Rehabilitasyon
Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon
Kireçlenme ve Fizik Tedavi
Yaşlılığa Bağlı Hastalıklarda Fizik Tedavi
Romatizmal Hastalıklarda Fizik Tedavi
Ameliyat Öncesi ve Sonrası Rehabilitasyon
Korunma
evde fizik tedavi

AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI REHABİLİTASYON


Son dönemlerde cerrahi tedavinin başarısına katkıda bulunmak ve ameliyat sonrası iyileşme sürecini kısaltarak daha hızlı bir ambulasyon (hareket kabiliyeti) için pre-op (ameliyat öncesi) rehabilitasyona önem verilmektedir.
Sakatlanmadan sonra, sakatlanan bölgede meydana gelen ağrı, ısı artışı, şişlik, hareket kısıtlılığı, kas zayıflığı gibi problemler azaltıldığında, cerrahi tedavinin daha başarılı olduğu bilinmektedir. Bu yüzden de ameliyat öncesi rehabilitasyon gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

Ayrıca, önceden tedbir alınarak, ameliyat sonrası gelişebilecek olan sorunların en az düzeyde tutulması sağlanabilir. Örneğin ön çapraz bağ onarımı, omuz ameliyatları gibi bir çok ameliyattan sonra kas zayıflaması ortaya çıkacaktır. Ameliyat öncesi kasları olabildiğince güçlendirerek sonradan oluşabilecek bu zayıflığı en az düzeyde tutmak mümkün olacaktır.

Ameliyat sonrası iyileşme döneminde karşılaşılabilecek zorluklarla nasıl başa çıkılabileceği konusundaki eğitim de, ameliyat öncesi rehabilitasyonun ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin koltuk değneği kullanımı, yürüme eğitimi, ameliyatlı uzvun kullanımı, kıyafet giyip çıkarma vs.gibi.

Alternatif Tedavi Yaklaşımları Nelerdir?
-Hastalığın tedavisi için çeşitli ilaç tedavilerinin ve bazı durumlarda cerrahi yaklaşımların tedaviye alternatif oluşturması söz konusudur.
-Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kapsamındaki hastalıkların tamamı multidisipliner (birçok kliniği ilgilendiren) hastalıklardır. Tanı, tedavi ve takipleri sırasında gerekli olduğunda diğer ilgili servislerden de tıbbi destek alınmaktadır.